Hvor hører du til?

Hvad er
Jeg vil høre?

‘Jeg Vil Høre’ er et initiativ drevet og finansieret af Danaflex A/S, der leverer og servicerer implantérbare høresystemer som cochlear implant og benforankrede høreapparater. Formålet med initiativet er at skabe en platform hvor enhver kan søge information eller få ny viden omkring hørelsen og løsninger målrettet nedsat hørelse. Formålet er ikke at promovere specifikke produktløsninger og derfor findes der ikke konkrete produkter på siden. Ønsker man som besøgende mere information omkring specifikke produkter fra producenterne, henvises der til de respektive producenters egne hjemmesider, uanset om det drejer sig om høreapparater, Baha eller cochlear implant.

’Jeg Vil Høre’ ønsker at bidrage til en større vidensdeling og videreformidling af relevant og brugbar information, der kan komme alle til glæde, uanset om man allerede har gjort noget ved sin hørelse, eller måske ikke har fået gjort noget endnu.

For som den kloge filosof Immanuel Kant engang sagde:
’Når du mister dit syn, mister du kontakten med ting.
Når du mister din hørelse, mister du kontakten med mennesker’

Provided by Danaflex