FAQ

Her under finder du de mest gængse spørgsmål relateret til hørelsen.

 

jegvil

Er en cochlear implant operation farlig?

Der er selvfølgelig en risiko ved alle operationer, men i dag betragtes en CI operation som en standard operation. Operationen tager ca. 1½ – 3 timer og man er i fuld narkose. Typisk udskrives man dagen efter operationen, hvis ikke der er opstået komplikationer. Nogle kan opleve midlertidig svimmelhed og smagsforstyrrelser i en periode efter operationen.

Hvad er en cochlear implant udredning?

Cochlear implant udredningen består af mange forskellige undersøgelser. Der bliver lavet nye høreprøver, skelneevnen måles, både med og uden høreapparater, og derudover vil man få en samtale med en kirurg omkring det der relaterer sig til operationen og evt. risici, samt med en professionel fra træningsenheden på CI centeret omkring hele forløbet, træningen, produkter osv. Alt dette tages med i vurderingen om CI er den rette løsning for den enkelte.

Hvad koster en høretest?

En høretest koster ikke noget. Dog kan der være enkelte private høreklinikker som tager en mindre betaling for en test.

Hvad koster høreapparater privat?

Prisen hos en privat forhandler hænger sammen med hvor avanceret høreapparatet er. Det vigtigste er at finde lige præcis den teknik der kan dække den enkeltes behov. Derfor findes der høreapparater i mange forskellige prisklasser.

Hvor får man cochlear implant (CI)?

Det foregår på et af de 3 CI centre her i Danmark. Du finder en oversigt over CI centrene her

Hvor får man høreapparater?

I Danmark er der 2 muligheder for at få høreapparater. Det er muligt at få høreapparater gratis på en offentlig høreklinik, til gengæld må man forvente en vis ventetid. Alternativt kan man købe sine høreapparater hos en privat forhandler, og få et tilskud fra det offentlige til købet. Der må påregnes en eller anden form for egenbetaling, til gengæld er der ingen ventetid.

Hvor finder jeg en offentlig høreklinik?

Du kan finde en oversigt over alle offentlige høreklinikker her

Hvor finder jeg en privat forhandler?

Du kan finde en oversigt over alle private forhandlere her

Hvor kan jeg få testet min hørelse?

Hørelsen kan testes hos en ørelæge, privat høreklinik, eller på en off. høreklinik på et sygehus.

Du kan også booke en tid til en høretest via den uafhængige organisation HørNu. Du kan booke en tid her

Hvor lang tid skal man genoptræne efter en CI operation?

Det er meget individuelt, og der er mange faktorer der er medvirkende til dette. En af de vigtigste handler om hvordan man hørte i perioden op til operationen, og om man blev lydstimuleret helt op til, så hjernen ikke har ’glemt’ disse lyde. Jo længere tid hjernen har været uden input, desto mere skal den til at lære efterfølgende. Grundlæggende kræver det en del træning over en længere periode, når man har fået CI.

Hvor meget får man i tilskud til køb af høreapparater?

Tilskuddet til høreapparater er i 2020 på i alt kr. 6537,- hvis man skal have høreapparater til begge ører. Der skal påregnes noget egenbetaling udover selve tilskuddet. Derudover er der mulighed for at få et helbredstillæg fra kommunen hvis man opfylder kravene til dette. Helbredstillægget dækker op til 85% af egenbetalingen. Yderligere oplysninger omkring dette kan findes på kommunens hjemmeside.

Hvordan behandles tinnitus?

Tinnitus er en lidelse som rigtig mange mennesker lider af. Det er en meget kompleks lidelse, hvor der ikke er en konkret behandling til. I nogle tilfælde kan høreapparater hjælpe med at camouflere tinnitussen (det kræver man har en hørenedsættelse), og i andre tilfælde kræver det noget træning i at lære at leve med sin tinnitus og få nogle værktøjer til at håndtere den i dagligdagen.

Kan alle bruge cochlear implant?

Nej, et cochlear implant er ikke for alle. Cochlear implant er en løsning der benyttes til dem, hvor høreapparater ikke er tilstrækkelige. På et CI center laves der en udredning som afklarer om man evt. kan være kandidat til et CI.

Kan man høre normalt efter en CI operation?

Efter selve CI operationen så vil der gå ca. 4-5 uger før der kan sættes lyd til implantatet. Lyden man vil opleve vil være meget mærkelig, og ikke ligne noget af den lyd man måske kender fra før operationen. Derfor kræver det at man træner sin hjerne til lære at kunne genkende lyde, så man på et tidspunkt føler man hører som andre.

Kan man tale i tlf. med et cochlear implant?

De fleste brugere af CI kommer til at kunne tale i tlf. Nogle producenter af CI, har desuden noget tilbehør som gør det muligt at koble mobil tlf. trådløst op med CI, så man dermed kan tale frit i tlf. Det er dog vigtigt at forstå at resultatet er meget individuelt og derfor er der ingen garanti for at telefonering bliver perfekt.

Skal jeg selv betale noget for at få CI?

Nej et CI forløb dækkes af det offentlige, både udstyret, operationen og træningen efterfølgende. Inden man når til at kunne få et cochlear implant, så skal man igennem en udredning på et CI center, hvor effekten af høreapparater samt en masse andre undersøgelser, er med til at afgøre om et CI vil være den rigtige løsning for den enkelte.

Skal man være døv for at få CI?

Nej, et cochlear implant er ikke kun til døve mennesker. I dag benyttes CI i større grad til mennesker der stadig har en resthørelse, men som bare ikke kan få et gavnligt udbytte af deres høreapparater længere.