Regler og tilskud

Som udgangspunkt kan man benytte sig af 2 tilbud, hvis man ønsker at få hjælp til den nedsatte hørelse.
  • Man kan vælge en offentlig høreklinik. Når man får sine høreapparater via en offentlig høreklinik vil de være gratis. Der må dog forventes en vis ventetid igennem forløbet. Der kan findes en oversigt over ventetiderne her
  • Man kan også vælge at købe sine høreapparater via en privat forhandler. Hvis man vælger denne løsning vil man få et tilskud fra det offentlige til køb af  høreapparaterne. Tilskuddets størrelse reguleres årligt, og udgør i 2021 kr. 4176,- inkl. moms hvis man skal have høreapparat til et øre, og kr. 6557,- inkl. moms hvis man skal have høreapparater til begge ører.

Der er fordele og ulemper uanset hvilket sted man vælger at få sine høreapparater, og derfor er det vigtigt at man gør sig nogle overvejelser omkring dette.

Hvis det er det offentlige tilbud man ønsker at benytte så kan der være ventetid på at få lavet den første undersøgelse, og når man så har fået sine høreapparater vil der typisk være en kortere ventetid hvis man får behov for hjælp til at få indstillet høreapparaterne. Samtidigt benytter de offentlige høreklinikker sig af nogle bestemte høreapparatsmodeller som er indkøbt via en licitation, og man kan derfor ikke være sikker på at få et helt bestemt høreapparat.
Fordelen ved at få sine høreapparater via en offentlig høreklinik er at man får høreapparaterne helt gratis, og høreapparaterne der udleveres fra de offentlige høreklinikker er ikke af dårlig kvalitet.

Private forhandlere vil typisk kunne levere høreapparater i flere forskellige prisklasser, så det er muligt at finde en løsning der matcher den enkeltes behov.
Hørespecialisten  vil sammen med den enkelte finde frem til den løsning der er relevant, og modsat  det offentlige tilbud undgår man ventetiden, uanset hvornår i forløbet man har brug for hjælp.
Hvis man køber sine høreapparater via en privat forhandler, så kan der i nogle tilfælde forekomme en egenbetaling efter man har fået tilskuddet. Bed altid om et skriftligt tilbud på den løsning der anbefales.

Alle med en relevant hørenedsættelse er berettigede til at få tilskud til køb af høreapparater

Uanset om man ønsker at benytte den ene eller anden mulighed, skal man tilses af en ørelæge, som skal lave en henvisning. Dette gælder kun hvis det er første gang man skal have høreapparater, ved efterfølgende fornyelser af høreapparaterne kræves der ikke en ny henvisning fra en ørelæge.
Tilskuddet gælder p.t. i 4 år, hvilket svarer til garantien på høreapparaterne.

Hvis man er medlem af Sygesikringen Danmark i enten gruppe 1-2 eller 5, kan man få refunderet noget af udgiften herfra. Du kan læse mere om dette her

Hvis man opfylder betingelserne til at få medicinkort, har man også mulighed for at søge et helbredstillæg hos kommunen. Helbredstillægget dækker op til 85% af udgiften til køb af høreapparater. Du kan læse mere om reglerne for helbredstillæg her

Man kan tidligst få tilskud og helbredstillæg til nye høreapparater hvert 4. år.