Hvad kan man forvente

Når man får cochlear implant, så er det vigtigt at forstå at det ikke kun er en operation der skal klares, og så er hørelsen tilbage igen.

 

Efter operationen går der ca. 4 uger hvor sårene skal hele, og derefter får man tilsluttet sit CI og begynder at få den første stimulation af lyde.

Mange CI brugere beskriver de første lyde som uigenkendelige og meget mærkelige, og der går noget tid inden at hjernen begynder at kunne omsætte det input den får, til ’rigtige’ lyde som hjælper til at forbedre taleforståelsen og hørelsen generelt.

Hele processen efter at CI processoren er blevet programmeret og man begynder at høre lyde, varierer fra person til person. Alt afhænger af den enkeltes forhistorie, den enkeltes høre erfaring, den enkeltes erfaring med lyd fra tidligere og hvor længe man har hørt dårligt både med og uden høreapparater. Derfor kan man ikke sige noget konkret om hvor længe det tager for den enkelte, før resultaterne begynder at vise sig. Det er vigtigt at man er tålmodig og indstillet på at træne dagligt for at få det bedst mulige ud af sit cochlear implant. Det kan være vanskelig specielt i begyndelsen da man ikke nødvendigvis føler at man får en wauw oplevelse, men stille og roligt med daglig træning vil man begynde at opleve at der sker fremskridt.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at et CI system kræver en indsats efter operationen, i form af daglig træning og en vilje til at gøre en indsats.

 

Flere CI brugere beskriver at oplevelsen af musik er helt forkert i starten, men ved at tvinge sig selv til at lytte til musik man kender i forvejen så begynder musikken med tiden at blive mere ’rigtig’.

Efter tilslutningen bliver man fulgt af CI centeret og der foretages løbende evalueringer og justeringer af CI systemet, samt lavet træningsøvelser for at sikre en positiv udvikling i taleforståelsen. Selve forløbet efter tilslutningen af CI systemet kan variere mellem de 3 CI centre, men alle steder følges og trænes man tæt.

Det er også vigtigt at forstå at der ikke findes en fælles facitliste for hvad der er et godt resultat efter at have fået CI. Det endelige resultat vil være forskelligt fra person til person alt afhængig af den enkeltes forhistorie med nedsat hørelse, før CI operationen. Har man været uden stimulering af lyd i meget lang tid, kan man ikke forvente at få samme udbytte som en person der pludseligt har mistet hørelsen og derefter fået CI hurtigt. Udgangspunktet er i disse tilfælde vidt forskellige og derfor vil resultatet typisk også afspejle dette.