Hvad er et cochlear implant

Et CI system består af 2 dele, henholdsvis en ydre del der modtager lyden samt en indre del der er indopereret i det indre øre.

 

Den ydre del:

Teknikken der modtager lyden består af en processor samt af en spole (der sidder på hovedet) der transmitterer lyden videre til den implanterede del.

Processoren som modtager lyden, indeholder avanceret teknik der hjælper med at forstærke og filtrere den lyd der modtages, for at give så optimale betingelser som muligt, rent høremæssigt. Nogle processorer har desuden 2 mikrofoner, og dette bevirker at man rent teknisk har mulighed for at filtrere noget af den generende støj fra, for at brugeren bedre kan fokusere på tale. Princippet er at give brugeren de bedst tænkelige betingelser rent høremæssigt, med fokus på at optimere taleforståelsen.
Der findes grundlæggende to former for processorer.

Bag øret processor:

Denne type bæres på øret, og er koblet sammen med en spole der sidder på hovedet. Spolen holdes fast på hovedet ved hjælp af en magnet i det indopererede implantat. Alt afhængig af modellen så er der mulighed for at regulere på f.eks signalstyrken og skifte mellem diverse programmer (dette er dog ikke alle processorer der har). Nogle modeller har desuden en fjernbetjening som kan benyttes i stedet for at reguleringen foregår direkte på processoren, så brugeren kan foretage sine reguleringer mere diskret.
Derudover er det ved nogle processor modeller, muligt at få tilkoblet forskellige former for tilbehør, der kan hjælpe med at få sendt lyden fra TV, mobiltelefon og andre lydenheder direkte til processoren så brugeren dermed får optimale betingelser i forhold til at lytte til blandt andet TV og foretage telefonsamtaler.

Af øret processor:

Denne type processor bæres som navnet antyder ikke på øret. Den er i stedet placeret direkte på hovedet og fastholdes ved hjælp af en magnet i det indopererede implantat. I dette tilfælde er der ingen spole eller andet, for selve processoren og teknikken der skal bruges er alt sammen indbygget i denne enhed.
Ved nogle modeller er det her også muligt at kunne skifte programmer og ændre signalstyrken, og igen er det i nogle tilfælde muligt at kunne benytte en fjernbetjening i stedet.
Derudover er det også her ved nogle processor modeller, muligt at få tilkoblet forskellige former for tilbehør, der kan hjælpe med at få sendt lyden fra TV, mobiltelefon og andre lydenheder direkte til processoren så brugeren dermed får optimale betingelser i forhold til at lytte til blandt andet TV og foretage telefonsamtaler.
Det er ikke alle producenter af cochlear implants der kan tilbyde denne løsning i øjeblikket.

Den indre del:

​Den indre del af et CI er et implantat der består af en magnet der fastholder processoren på ​ydersiden, samt en elektrode der lægges ind i det indre øre (også kaldet cochlea).

Når man får indopereret et implantat, er det som udgangspunkt en permanent løsning, som ikke skal skiftes efter nogle år. Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forhold til hvilken producent man ønsker sit CI fra, da den indre del vil sidde der for altid, mens den ydre del, processoren, løbende kan udskiftes i takt med at der udvikles nye processorer og trådløst tilbehør dertil.

Der er grundlæggende  nogle ting der kan have en betydning i forhold til valget af implantat fra de forskellige producenter.

Antallet af elektroder i implantatet varierer i forhold til hvilken producent man benytter. Der findes implantater der indeholder fra 12 til 22 elektroder.

Derudover kan der være forskel i tykkelsen/størrelsen på selve implantatet, og dette har en betydning i forhold til selve operationen og den plads der kræves for at kunne få plads til implantatet. Desuden er et tyndere implantat mindre udsat ved slag og stød, og dermed sikres en større holdbarhed.

 

Da implantaterne indeholder en magnet, har det betydning hvis man skal have foretaget en MR scanning. Det er vigtigt at gøre hospitalet opmærksom på dette, og de vil derefter tage de nødvendige forholdsregler. Som udgangspunkt kan de fleste implantater klare MR scanninger op til 1.5 tesla (tesla er styrken på det magnetfelt der dannes ved en MR scanning) uden at der skal gøres noget specielt, men skal der laves kraftigere MR scanninger så vil det ofte betyde at magneten skal fjernes under scanningen.

Efter scanningen sættes magneten tilbage i implantatet igen, og dette er et forholdsvis simpelt indgreb at lave. I forhold til valget af cochlear implant, skal man huske at hvis  MR scanninger ikke er noget man får foretaget jævnligt, bør man i sine overvejelser kigge mere på de ting som har en betydning i forhold til den daglige brug. Desuden foretages de fleste scanninger op til 1,5 tesla og dermed kan de fleste scanninger klares uanset producent. ​Hvis man er i tvivl så kan man kontakte CI centeret.