Cochlear implant – hvor og hvordan

Går man med overvejelser omkring om et CI kunne være relevant og eventuelt hjælpe, så skal man have lavet en såkaldt CI udredning. Denne udredning foregår på et af de 3 CI centre herhjemme, som også foretager alle CI operationer og tilpasninger.

Disse 3 CI centre er placeret på henholdsvis Gentofte Sygehus, Odense universitetshospital og Århus universitetshospital. Du kan finde adresserne på de 3 centre her.

  • For at komme til en CI udredning, skal man henvises fra en høreklinik på et sygehus. Du kan finde en oversigt over høreklinikkerne i Danmark her. Høreklinikken vil inden en eventuel henvisning foretage forskellige undersøgelser for at sikre at de grundlæggende kriterier i forhold til et cochlear implant er opfyldt. Disse 3 kriterier omhandler graden af hørenedsættelsen, den enkeltes taleforståelse samt en vurdering og måling af høreapparaternes effekt. Dernæst vil man også få en samtale med en audiologisk læge på afdelingen inden en eventuel henvisning.
  • I forbindelse med CI udredningen på CI centeret, skal man have 2 samtaler. Man kommer til at tale med en CI specialist som vil fortælle om cochlear implant, hvad det er, hvad det indebærer af arbejde af den enkelte både før og efter en eventuel CI operation. Dernæst vil man få en samtale med en specialiseret ørelæge der vil fortælle og forklare om selve operationen, eventuelle risici og det lægelige forløb efter operationen.
  • I forbindelse med CI samtalen vil man typisk også blive præsenteret for de forskellige produkter fra leverandørerne. Der kan dog være forskel på processen omkring valget af CI produkt hos de forskellige CI centre. Der kan også være fysiologiske eller andre grunde til at CI centeret vælger produktet for den enkelte. Du kan læse mere om cochlear implant udstyret her.
  • På CI centeret vil der også blive lavet yderligere audiologiske undersøgelser, samt afprøvning og evaluering af høreapparaternes effekt, inden en beslutning om cochlear implant tages.
  • Efter denne udredning og samtaler på CI centeret følger selve operationen. Operationen betragtes i dag som en standard operation der typisk tager 1½-3 timer, hvor man hurtigt bliver udskrevet og sendt hjem igen. Man vil være i fuld narkose under operationen.

  • Når man er blevet opereret går der ca. 4 uger inden man får tilsluttet selve CI processoren (den udvendige del). Dette skyldes at såret efter operationen skal have fred og ro til at hele ordentligt.
  • Dernæst tilsluttes og indstilles processoren på CI centeret, og man får for første gang oplevelsen af at kunne høre lyde igen.
  • Perioden efter tilslutningen af processoren handler om genoptræning af hørelsen og stimulering af hjernen, der skal lære at omsætte alle de lydindtryk den får, til noget forståeligt og brugbart information. Det vil være meget individuelt hvor længe genoptræningsperioden varer, det afhænger helt af forhistorien inden man fik CI og den indsats man selv lægger i genoptræningen.
  • Sidst men ikke mindst vil man løbende komme til kontrol og evaluering af hvordan det går med effekten af cochlear implantet, på CI centeret.