Hvornår kan et CI være relevant:

Et cochlear implant er som udgangspunkt ikke relevant for alle, og det kan være vanskeligt selv at vurdere om man er kandidat til et CI eller om man overhovedet kan bruge et cochlear implant.

Som udgangspunkt er de typiske kandidater til et cochlear implant, nogle der allerede bruger høreapparater, men som af en eller anden grund ikke længere får tilstrækkeligt udbytte af høreapparaterne.

Dog er der nogle kriterier som har indflydelse på om et CI kan være aktuelt.

Først og fremmest skal man have en middelsvær til meget svær hørenedsættelse, og her kan det sagtens være at man hører lidt bedre i de dybe toner (bassen) men rigtig dårligt i de mellemste og/eller de lyse toner (diskanten).
Dernæst så har den enkeltes evne til at skelne ord og tale, stor betydning for om et skifte fra høreapparater til cochlear implant vil være relevant. Der er ingen fast grænse for hvor dårlig skelneevnen skal være, dette vurderes og sammenholdes typisk med den enkeltes hørenedsættelse.

Sidst men ikke mindst så er effekten af høreapparaterne vigtig. Hvis den enkelte har meget lidt effekt og dårlig taleforståelse, trods gode høreapparater, så kan dette måske være en indikator for at et CI vil kunne blive aktuelt. Typisk vil man have forsøgt gentagne justeringer og indstillinger af høreapparaterne først for at forsøge at forbedre effekten, og i nogle tilfælde forsøger man også at skifte til en anden høreapparatsmodel, for at se om dette forbedrer effekten. Hvis intet af dette giver et positivt resultat i forhold til effekten på taleforståelsen, så kan det være relevant at komme til et CI center med henblik på yderligere undersøgelser i forhold til om et cochlear implant kan være mulighed, en såkaldt CI udredning.

Generelt vil det altid være en individuel vurdering af den enkelte, sammenholdt med diverse undersøgelser, som ligger til grund for om et cochlear implant kan være en løsning.