Når høreapparat ikke er nok

I dag findes der høreapparater til stort set alle former for hørenedsættelser, så man uanset graden eller formen af hørenedsættelsen, umiddelbart ville kunne få hjælp af et høreapparat.

Der kan dog være nogle mennesker hvor høreapparater ikke længere hjælper, som kan opleve problemer med at kunne skelne og forstå tale, specielt når lyttesituationen bliver lidt vanskeligere end bare i en rolig situation.

Man vil typisk opleve at selvom man får justeret sine høreapparater flere gange, eller sågar prøver nogle andre høreapparater, så løser det stadig ikke problemerne med at kunne skelne tale, og man vil generelt skulle anstrenge sig for at kunne høre.

Problemerne hænger naturligvis sammen med den hørenedsættelse man har, og især hvis man har meget dårlig hørelse i de mellemste og højfrekvente toner, i daglig tale mellemtonerne og diskanten. I dette område ligger den information som hjernen skal bruge for at kunne forstå og skelne ord og sætninger, og hvis nedsættelsen i dette område er stor, så kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at forbedre med høreapparater. I sådanne tilfælde vil et cochlear implant måske være løsningen, det vil under alle omstændigheder være en god ide at få undersøgt om det forholder sig sådan, og om et cochlear implant overhovedet vil være en mulighed.

Et oplagt spørgsmål er naturligvis hvordan det kan være at et cochlear implant kan forbedre taleforståelsen når et høreapparat ikke kan?

Dette hænger sammen med den måde lyden bliver sendt til hjernen på, for den er vidt forskellig for de to systemer, samt det fysiologiske aspekt ved en hørenedsættelse. Når man får en hørenedsættelse, så vil langt de fleste hørenedsættelser betyde at hårcellerne i det indre øre (sneglen/cochlea) være ødelagte, og derfor ude af stand til at sende vigtige informationer til hjernen (se beskrivelsen af hørelsen her).

Høreapparater:

Lyden sendes fra apparaterne via øregangen, mellemøret og det indre øres hårceller til hørenerven, som dernæst sender besked til hjernen. Problemet er her at lyden passerer igennem sneglen hvor de ødelagte hårceller er placeret, og dermed får hjernen ikke alle de informationer den har brug for, i tilstrækkeligt omfang. Høreapparaterne forsøger rent teknisk at ’erstatte’ de ødelagte hårcellers funktion.

Cochlear implant:

Lydes sendes fra processoren via en tilslutning på hovedet (en spole), til en elektrode som ligger inde i selve sneglen (cochlea). Denne elektrode sender elektriske impulser via et antal elektrodepunkter til hørenerven, og går dermed uden om de ødelagte hårceller, så den sender informationen direkte til hørenerven og dermed hjernen. På denne måde omgås det beskadigede element i hørelsen. Du kan læse mere om selve cochlear implant systemet her.